Na je inschrijving

Als je ingeschreven bent bij CW Klopvaart, dan komt je formulier in een map die functioneert als een sollicitatiemap. Wanneer er in een huis woonruimte vrijkomt, raadplegen de bewoners van dat huis deze map. Ze zoeken een aantal personen uit dat wordt uitgenodigd om de woning te bekijken en kennis te maken met de bewoners. Hoe deze procedure precies verloopt, verschilt per huis. Uiteindelijk wordt de meest geschikt lijkende kandidaat gekozen als nieuwe huisgenoot. We kijken daarbij ook naar jouw motivatie om hier te komen wonen. We zoeken mensen die bewust kiezen voor deze woonvorm.

Wachttijd
De wachttijd varieert van circa twee maanden tot circa drie jaar. Dit is vooral afhankelijk van en in hoeverre jouw woonwensen overeenkomen met wat een huis te bieden heeft. Natuurlijk ook of het ‘klikt’ tussen jou en de bewoners van het betreffende huis. Je plaats op de wachtlijst is van ondergeschikt belang. Het heeft dus geen zin om je nu in te schrijven als je pas over een tijd in CW Klopvaart zou willen wonen. Er komen per jaar circa twaalf woningen vrij.

Je inschrijving is geen garantie dat je ook daadwerkelijk kunt komen wonen op De Klopvaart. Dit omdat we zelf onze huisgenoten kiezen.